SEO – Optimalizace pro vyhledávače

SEO je mou hlavní činností a zabývám se jím více než 6 let. Mám zkušenosti s optimalizací obsahu webů, kódu webů, linkbuildingem, sociálními sítěmi i dalšími odvětvími spadajícími pod optimalizaci pro vyhledávače – SEO.

Základem SEO a on-line marketing obecně je správné stanovení cílů (KPI), tedy měřitelných výsledků, kterých chceme dosáhnout. Může to být konkrétní počet objednávek za měsíc, zvýšení návštěvnosti o x procent, zdvojnásobení počtu objednávek nebo počtu přečtených článků. Díky tomu můžeme poměrně snadno měřit, zda se čas a vaše peníze věnované SEO vyplácí.

V rámci SEO, nabízím dvě základní možnosti spolupráce, které se ale často vzájemně prolínají. Běžně vypracuji SEO analýzu, poskytnu konzultace a následně si s klientem rozdělíme práce. Ty, které vyžadují větší odborné znalosti udělám já a ty, které zvládnete udělat sami nechám na vás. Tím dosáhneme optimálního poměru výkon / cena a nebudete muset platit za zbytečnosti, které zvládnete sami. To samozřejmě platí pouze v případě, že chcete ušetřit. Pokud ne, můžete nechat všechno na mně.

Vybrat si můžete z těchto dvou hlavních forem spolupráce:

1. SEO Analýza a konzultace

Vytvořím analýzu Vašeho webu, návštěvnosti, konkurence a analýzu klíčových slov – frází, které lidé používají při vyhledávání produktů nebo služeb, které nabízíte. Vznikne přehledný návod, podle kterého budete moci postupovat sami, nebo ho předat odborníkům.

Nízká cena
Naprostá kontrola prováděných prací
 Vhodné pro ty, kteří se chtějí sami podílet na rozvoji webu

Vyžaduje Vaše zapojení, já dodám pouze doporučení a postupy

2. SEO práce

Veškerou činnost v rámci SEO udělám sám. Vy budete pouze kontrolovat, zda plním předem domluvené cíle.

Vyžaduje pouze malé zapojení z Vaší strany. V praxi klient dodá pouze podklady pro tvorbu obsahu, který následně vytvořím sám.

Vyšší cena. Platíte za čas, který s projektem strávím.
Nižší kontrola nad prováděnými pracemi. Protože část věcí, které v rámci SEO (optimalizace pro vyhledáváče) provádím, není na webu vidět, nebudete mít úplný přehled provedených prací.
V některých případech je nutná spolupráce programátora, kterého buďto seženu sám, nebo ho zajistíte sami.

Co je vlastně SEO?

Zkratka SEO znamená Search Engine Optimization, česky Optimalizace pro vyhledávače. Jde o souhrn činností, které zvyšují atraktivitu webových stránek v očích vyhledávačů a uživatelů. Díky tomu dochází ke zlepšení pozic ve vyhledávačích, zvýšování návštěvnosti a počtu konverzí, neboli cílů webu.

Asi tři čtvrtiny lidí, kteří hledají na internetu produkt nebo službu, využívají vyhledávačů. Získejte díky SEO zákazníky, kteří by jinak šli ke konkurenci.

Ve zkratce jde o souhrn kroků prováděných na Vašem webu i na dalších stránkách internetu za účelem zvýšení návštěvnosti webových stránek z organického (přirozeného) vyhledávání. Cílem SEO je kromě zvýšení návštěvnosti také zlepšení orientace uživatele na stránkách a v konečném důsledku především zvýšení počtu konverzí. Konverze může být prodej produktu či služby, registrace uživatele, přečtení článku, zhlédnutí videa apod.

SEO není jednorázová činnost. SEO nelze zapnout. Naopak jde o dlouhodobý proces, jehož výsledky se začnou projevovat až v řádu měsíců. Přínos pro Váš web je zde ale mnohem vyšší, než u placené reklamy (PPC, bannery, tištěná reklama apod.).

Až 90% uživatelů kliká ve výsledcích vyhledávání na přirozené výsledky. Efektivita a návratnost investic do SEO je nesrovnatelně lepší než u placené reklamy a PPC.

Podle studie americké společnosti Forrester z roku (citované v dokumentu H1.cz o Inbound marketingu) přichází na internetové stránky jejich klientů 67% návštěvnosti z neplacených zdrojů (vyhledávání, sociální sítě a odkazy) a pouze 8% z různých forem reklamy.

Zdroje návštěvnosti webů
Zdroje návštěvnosti internetových stránek podle studie americké společnosti Forrester (2012)

Neplacená návštěvnost s pomocí SEO je pro firmy prakticky zdarma a přitom má na celkovém počtu návštěv největší podíl. Reklama, za kterou klienti platí nesrovnatelně větší částky než za SEO, přitom přichází pouhých 8%. Jde hlavně o PPC kampaně, mailingy, bannery a affiliate programy.

Podle této studie zaplatí americké firmy za placenou reklamu 40 miliard dolarů ročně a přitom získají pouze 6% návštěvnosti. Zatímco za SEO a komunikaci na sociálních sítích zaplatí pouze 4 miliardy dolarů a získají 67% návštěvnosti. Z toho nám jasně vychází, že investice do SEO se tedy rozhodně vyplatí.